Cabinet d'avocats HERVE

Aanpak

Ondanks zijn beperkte omvang biedt het advocatenkantoor HERVE zijn cliënten gespecialiseerde diensten op de rechtsgebieden waarop het actief is. De leden van het kantoor begeleiden de rechtsonderhorige bij de acties die hij moet ondernemen en ze bieden hem daarbij een even goed onthaal en evenveel aandacht, deskundigheid en beroepsbekwaamheid als grotere kantoren.

 

De leden van het kantoor zijn altijd het wijze adagium van de Balie indachtig, volgens hetwelk “een advocaat iemand is die men best op voorhand raadpleegt om naderhand problemen te vermijden”.

Ze geven immers de voorkeur aan een anticipatieve aanpak van de juridische problemen waarmee u te maken krijgt, om zoveel mogelijk te vermijden dat er conflicten ontstaan die voor alle rechtsonderhorigen lang, duur en onzeker zijn.

De leden van het kantoor maken er een erezaak van, voor elk dossier de beste oplossing te zoeken.

Hoewel ze het grootste deel van hun tijd besteden aan het verdedigen van de belangen die hun zijn toevertrouwd, blijven de advocaten van het kantoor ook op de hoogte van de evoluties inzake wetgeving en rechtspraak in de materies die ze behandelen.

Ze nemen geregeld als spreker deel aan studiedagen en colloquia over de materies die ze behandelen.

Ze schrijven ook geregeld artikelen of werken over vennootschaps‑ en fiscaal recht.

 

 

  ©SCALP 2012