Cabinet d'avocats HERVE

Vennootschapsrecht en conflicten tussen vennoten

Oprichting van vennootschappen, statutenwijziging.

Regelen van conflicten tussen vennoten.

Advies aan het management van beursgenoteerde ondernemingen of concerns.

 

 

  ©SCALP 2012